Ordentlighed og samarbejde i Randers Byråd

Stem konservativt d. 21. november!

Din stemme på Konservative vil hjælpe os med at nå målet om, at udviklingen af vores kommune er til gavn og glæde for alle. En udvikling, der sker der hvor mennesker bor og færdes: De bedste skoler og institutioner. Et blomstrende lokalt erhvervsliv med de rette rammevilkår. En infrastruktur, der gør det muligt at komme godt frem og som binder kommunen sammen. Vi ved af erfaring, at de bedste resultater skabes i brede samarbejder med respekt for hinandens synspunkter.

Lokale mærkesager

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti. Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer. Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Bo Vestergaard Hansen
Formand, Webmaster
Lars Hellmund
Næstformand, Webmaster
Julie Bay Østergaard
Økonomiansvarlig
Asger Brorsen
Medlemsansvarlig
Christian Hartmann
Bestyrelsesmedlem
Lavinia Chrestensen
Bestyrelsesmedlem
Marc Reseke
Bestyrelsesmedlem
Pia Trine Nyholm
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Daniel Madié
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager