Ordentlighed og samarbejde i Randers Byråd

Stem konservativt d. 21. november!

Din stemme på Konservative vil hjælpe os med at nå målet om, at udviklingen af vores kommune er til gavn og glæde for alle. En udvikling, der sker der hvor mennesker bor og færdes: De bedste skoler og institutioner. Et blomstrende lokalt erhvervsliv med de rette rammevilkår. En infrastruktur, der gør det muligt at komme godt frem og som binder kommunen sammen. Vi ved af erfaring, at de bedste resultater skabes i brede samarbejder med respekt for hinandens synspunkter.

Lokale mærkesager

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti. Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer. Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Bo Vestergaard Hansen
Formand
Marc Reseke
Næstformand, Sekretær
Johannes Tang Sørensen
Økonomiansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Asger Brorsen
Medlemsansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Lars Hellmund
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Christian Hartmann
Bestyrelsesmedlem
Ib Rothman
Bestyrelsesmedlem
Rikke Søndergaard Schneider
Bestyrelsesmedlem
Sergej Picard Svejgaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Kandidater

Daniel Madié
Spidskandidat

Politikere

Daniel Madié
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager