Sammenhængskraft mellem land og by

Konservative arbejder for at bevare sammenhængskraften mellem by, forstæder og landdistrikter. Vi ønsker at styrke landdistrikterne med bl.a. nye attraktive byggegrunde, bedre bredbåndsdækning, bedre jobskabelsesmuligheder i det lokale erhvervsliv og sikring af lokale, kommunale institutioner. Vi mener ikke, det er rimeligt, at op mod en tredjedel af kommunens skatteborgere ikke oplever, at fælleskassen også kommer dem til gavn.

.