Del via:

Sammenhængskraft mellem land og by

Familien skal kunne fungere i hverdagen og ingen børn skal have for langt i daginstitution eller skole. Vi vil sikre, at de mange familier i forstæderne og landdistrikterne har lige så mange muligheder, som hvis de boede inde i selve Randers by. Vores prioritet er derfor at styrke landdistrikterne med nye attraktive byggegrunde, bedre bredbåndsdækning, jobmuligheder i lokale virksomheder samt sikring af de lokale institutioner. Derfor vil vi investere meget mere i at fastholde det gode liv uden for midtbyen, for det er ikke rimeligt, at op mod en tredjedel af kommunens skatteborgere ikke får gavn af den fælleskasse, som de selv betaler til.

.